Pollen

När bina besöker blommor så fastnar små pollenkorn på binas bakben. Pollenkornen klumpar ihop sig på bakbenen och följer med hem till bikupan. Bina använder pollen som mat till sina yngel. Vi samlar in en del av pollenet som vi sedan torkar. Pollen innehåller bl.a proteiner, aminosyror och vitaminer.

Rekommenderas ej för svåra pollenallergiker.

,m,sam,assa