Honung från Österbotten

Honungen är insamlad av våra bin runt om i Österbotten. Bina flyger runt till fält och skogar för att samla in nektar från blommor och växter och gör den till den honung vi äter. Vi har bikupor ända från Nykarleby till Vörå. Vår honung finns också att köpas i de flesta matvaruaffärer i Österbotten.

Mjuk Honung

Den mjuka honungen har blivit rörd. Därför hålls den mjuk hela tiden. Den är 450g.

Hård Honung

Den nyslungade honungen tappas på burk direkt efter silning. Efter en tid kristalliseras den och blir hård. Alla naturliga vitaminer och mineraler bevaras. Den är 450g.

Drottning Honung

Drottning honungen är som den mjuka honungen, men den är i en pappburk. Den är 320g.