Välkommen till Ohlssons Bigård

Ohlssons Bigård har varit i verksam sedan 1989 och startades av en liten annons i den lokala tidiningen. Marianne och Sven Olof Ohlsson är de som byggt upp verksamheten från grunden. Från ett småskaligt hobbyintresse till en ”produktion”. De första fyra kuporna de tog sig an, kom från en man som inte orkade ta hand om sina bin mer och därför lagt ut en annons där han sökte en ansvarsfull person som kunde ta över hans bisamhällen. Marianne och Sven Olof hade först bara varit nyfikna på att höra hur biodling gick till och de hade inte planerat att ta över mannens bin. Men när de väl var där och han visade dem hur allt fungerade så kunde de inte tacka nej.

Med tiden blev det fler bin och kupor. Från att bara haft dem i sin egna trädgård i Munsala så frågades det lov av flera markägare i Österbotten. Kupor kom sig ut i skogar och fält där bina hjälpte till att pollinera växter och blommor. Något som gynnade båda parter. De fick lära sig allt från grunden, se hur bisamhällen kan förändras och hur man då ska handla. Med tiden växte intresset och samtidigt skapades det nya möjligheter.

Marianne och Sven Olof har varit verksamma i många olika projekt. Bla. Dynamo hade ett Qvarkenfood projekt som gjorde att de fick förevisa sin honung i Danmark, Tyskland och Sverige. Andra projekt har varit produktion av humlor och seminering av bidrottningar m.m.

___

År 2019 bestämde sig deras son Tomas och hans fru Cecilia att de ville försöka sig på ett liv som biodlare. Marianne och Sven-Olof har numera några kupor kvar som hobbyverksamhet. Istället är det Tomas och Cecilia som har de flesta samhällen. Även Tomas och Cecilias barn är involverade i verksamheten. Men Marianne och Sven Olof bidrar nästan dagligen med sin gedigna kunskap i biodling. Biodling lär man sig inte i en handvändning.

Tilldelats diplom av Finlands Biodlares Förbund 2021