Bin som biter kvalster

bi1

bi2

bi3

 

Tillägg till ”Bin som biter kvalster” i BT 1/12 -02

Kanske rubriken borde ha varit ”Stinkbin som biter kvalster”.
Bin som luktar illa under sensommaren låter inte så angemänt, men så är verkligheten med de bin som var av A-typ i artikeln, de som reagerade starkt på kvalstrets närvaro. Redan 1999 upptäctekte jag eller kände en stark lukt från bina på sensommaren. Då trodde jag att lukten kom runtomkring kupan och tog det för givet att det berodde på kattpiss. Men nu har jag konstaterat att lukten kommer inifrån kupan. Det har fått mig att fundera på om den här lukten kan ha någon betydelse i varoa sammanhang.
Varför luktar bina? Varför just från de bin som aktivt ville bli av med kvalster och inte de andra bina? För så är det.
Jag har också fått rapporter från södra Finland, dit jag sålt bidrottningar, att de här bina luktar illa. Det gick så långt att en som köpt drottningar kallade på en biodlare för han trodde att jan hade fått yngelröta. Men det hade han inte.
Ett annat exempel här i Österbotten. En kvinnlig biodlare köpte en drottning av den här typen. På sensommaren klagade hon över en stark lukt från kupan. det finns fler exempel.
Varför denna lukt? Tillåt mig spekulera lite. kan det vara så att nä yngelsättningen upphör finns inte längre plats för varroakvalster att krypa in i celler. Dom sitter bara på bina. Är det så att de här bina börjar att ”avkvalstra” sig genom att putsa sig, bita kvalster och med lukter som de avger. Tymol luktar också så att kvalster ”släpper taget”. Mink och iller ger ifrån sig lukt i försvar. Stinkflyn (eller bärfis) utsöndrar illaluktande vätskor när de oroas.
I mina anteckningar ser jag att samhällen med bin som i artikeln kallas typ B (de som inte bet kvalster) och som hade en hel del kvalster fick nya drottningar av typ A. Dessa samhällen hade en enorm lukt på sensommaren. Kan det vara avkvalstring som var på gång? Det här vore verkligen bra om denhär saken kunde utredas ordentligt.
Kan det ha gått senett vid avelsarbetet de sista 50 – 100 åren? Har biodlarna avlat bort förvarsegenskaper som har med städning, putsning och lukt och göra? Kanske storleken också spelar en viktig roll (mindre bin). Det här är saker som jag fortsätter att ägna mer tid åt.
Blodprover från en rad vilda djur har visat att många av dessa i sin naturliga miljö har överlevt allvarliga virus- och bakterieinfektioner som är dödliga för djur i fångenskap. Så vad har gått snett med våra bin?
Jag tror att den uppkomna lukten på densommaren är positiv om det då finns en ansenlig mängd med kvalster i samhället. Inte alla bin av typ A luktar, vaför? Kan de redan vara ”avkvalstrade”? Det tror jag personligen. Det här kanske är en bra urvals, att ”lägga näsan i kupan! (i stället för i blöt) plus testet som jag gjorde på flustret, att kvalster på bin där, eller att där placera placera urkrupna med kvalster på sig. Där i dörröppningen (flustret) börjar bina sin granskning. Du går väl inte in i ladugården utan ägarens tillstånd. Och det är väl så att ”obehöriga äga ej tillträde”. Så strår det i all fall på mitt grishus.
Jag ser optimistiskt fram emot sommaren. Då skall jag fortsätta med avelsarbetet på min bigård med hopp om att helt slippa ifrån gifter och syror.
Om någon har noterat något liknande får du gärna ringa mig, + 358 6 764 1231.